BLOGUN AMACI (Pediatri ve Etik)

Son yıllarda hızla gelişen teknolojiyle birlikte çok küçük ve hasta bebeklerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilebilmeleri mümkün olabilmektedir. Ülkemizde  Pediatri ve Etik yenidoğan tıbbı da bu anlamda hem teknolojik donanım hem de personel alt yapısı açısından büyük ilerleme kaydetmiştir. Ancak bu kadar ilerlemeye rağmen halen prematüre doğumlar, doğumsal anomaliler ve asfiktik (oksijensiz kalma) doğumlar  önlenememektedir. Prematüre doğumlarla birlikte yaşam sınırı düşmekte  ve ülkeler yaşamın başında yaşamın sonuna dair etik ikilemlere yönelik rehberler hazırlamaktadırlar. Ülkemizde henüz böyle bir rehber bulunmamaktadır.

Pediatri ve Etik Terazi

Pediatrik yoğun bakımlarda da benzer sorunlar vardır. Pediatri ve Etik Çocukluk yaş grubunda hastalık tipleri değişmekte ancak yaşamın sonuna dair ikilemler aynı kalmaktadır. Çocukluk yaş grubunda kanserler, ağır nörolojik hastalıklar, ağır kalp hastalıkları, nakil ihtiyacı, metabolik ve genetik hastalıklar belli başlı örneklerdir.

Gerek yenidoğan gerekse pediatrik yoğun bakımlarda kritik süreçler beraberinde belirsizlikleri, yakınmayı, makul ümit ve yaşam kalitesinin anlamını, boşuna-nafile tedaviyi,en iyi tercih standardını, hastanın üstün yararını koruma kavramlarını düşünmeyi gerektirmektedir. Bütün bunlara bir de kocaman ölüm kavramı eklenebilir.

Bu süreçleri  çocuklar, aileler, hekimler ve hemşireler birlikte yaşamaktadırlar.  Yenidoğan ve pediatrik yoğun bakımlarda çalışan hekim ve  hemşireler sıklıkla tükenmişlik sendromu yaşamakta ancak bunun fark edilmesi ve çözümlenmesi pek mümkün olmamaktadır. Bu sorunların aşılması profesyonellik çerçevesinde, iyi iletişimle ve paternalistik davranış şeklinden uzaklaşmayla sağlanabilir. Kurulacak hastane etik komisyonları da tüm bu sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştıracaktır.

Ülkemizde son yıllarda palyatif bakım ünitelerinin kurulması ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır ancak yenidoğan ve pediatri yaş grupları için palyatif bakım üniteleri henüz bulunmamaktadır. Bu konudaki farkındalığın  arttırılması da bloğun amaçlarındandır.

Pediatrivetik.com bebek ve çocuk hasta ailelerine,  sağlık çalışanlarına, özellikle pediatrik  etik konusunda bilgi almak ve bilgi paylaşmak isteyen herkese açıktır, hoş geldiniz.         Doç. Dr. Tutku Özdoğan

0
Takipçi
0
Beğeni
0
Fotoğraf
0
Video